طب-روان-1-212x300 صفحه اصلی

کلینیک تخصصی طب روان

جامعه آگاه،جامعه سالم

نظرات شرکت کنندگان کلاس ها

برنامه کلاس های کلینیک روانشناسی طب روان

ویدئو های روانشناسی

پادکست های روانشناسی

مقالات روانشناسی

عوامیت چیست؟

به مجموعه خصوصیاتی گفته میشود که نشانگر ناتوانی یا عدم تمایل فرد یا گروه و‌ یا مجموعه ی مبتلا به عوامیت؛ در…