کلینیک روانشناسی طب روان

دوره جدید اصول تفکر

0

 

چه موقع فکر میکنم؟ آیا در ایستگاه زندگی، تماشاچی قطارهای بی انتهایی از افکاری بودن که بدون خواست من دائما در حال آمد و شد هستند فکر کردن است؟ آیا ذهن سرکشی که حتی اجازه خواندن یک کتاب و مقاله را نیز نمیدهد طبیعی است؟ آیا من اصلا معنی درست فکر کردن را میدانم؟ آیا میتوان از مرور و بررسی دائم موضوعات و مسایل به سکوت و آرامشی درونی پناه برد؟ آیا میتوان خوابید و خوابهای آشفته ندید؟  آیا میتوان ذهن را از گیر گردن و چرخیدن بر روی یک موضوع آزاد کرد تا بدیگر مسایل مهم زندگی رسید؟ آیا میتوان متعصب نبود و بجای ترسیدن، برای واقعیتهای زندگی پاسخی درست و کارا داشت؟

 

مبانی دوره :
تعریف تفکر و خصوصیات غیر غریزی آن – ارزش گذاری صحیح تفکر – هنر واقع گرایی – افکار بی مجوز- مسئولیت ذهن – آشفتگی و شلختگی ذهن – احتمالات در ذهن – حرمت تفکری

تلفن رزرو و ثبت نام: ۱۵۲۱- ۸۸۵۶

 

 

osoole-tafakor-193x300 دوره جدید اصول تفکر

Source: طب روان

همچنین مشاهده کنید:  دوره کنترل و مهار عصبانیت و خشم در خانه و کار - 19 دی
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.