انگیزه یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه زندگی

0

 

انگیزه یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه زندگی ماست. بدون انگیزه روندی فرسایشی از عمر و پیشرفت ما کاسته و در نهایت در افسردگی مزمنی متوقف میسازد.

اما انگیزه گرفتن از دیگران تنها توسط بچه خا قابل قبول بوده و بزرگسالان میبایستی خود توانایی انگیزه ساختن و‌انکیزه داشتن در تمامی مراحل زندگی را داشته باشند.
به همین دلیل هم ما آدمیان در سنین بزرگسالی به مجموعه مهارتهایی نیازمندیم که بتوانیم توسط آن انگیزه مورد نیاز را در تمامی سالهای زندگی تأمین کنیم.

بعضی از این مهارتها عبارتند از:

١. تصویر سازی برای بزرگسالی
۲. تدوین و تبیین مراحل به هدف رسیدن
۳. رفتار سازی برای حفظ‌ و ساختن انگیزه بیشتر

و…..

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

"دوره رایگان و زیبای پرورش انگیزه" مشاهده و دانلود
+