شماره تماس

۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۴۸
۰۲۱-۸۸۵۶۱۵۲۱
۰۲۱-۸۸۰۸۲۷۴۸

آدرس کلینیک

کلینیک تخصصی طب روان – تحت نظر بهزیستی کشور ۴۹۳/۹۱۷/۷۱۷

آدرس : تهران – شهرک غرب – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان جم

فرم تماس