خاله زنکی: مزایا و معایب

0

خاله زنکی: مزایا و معایب

خاله زنکی یک صفته  و ربطی به جنسیت نداره،  مردها هم میتونند خاله زنک بشند

مزایا:

 • داشتن چشم ها و گوشهایی بسیار تیز
 • کشف و پیدا کردن چیزهایی که دیگران قادر نیستند
 • داشتن سوژه هایی شیرین و آبدار برای گفتن بد دیگران
 • بودن در اکثر مناقشات و درگیری و شنیدن تمامی داستانها از دهان تمامی طرفین درگیری
 • شروع کننده  و الهام دهنده و آغازگر بسیاری از درگیری ها و مناقشات
 • احساس زرنگی داشتن به مچگیری از دیگران و مخفی ماندن زشتیهای خود

معایب

 • خفیف و بی ارزش بودن در چشم اطرافیان
 • جاسوس و خائن شمرده و خطاب شدن
 • بی حرمت شدن در پشت سر و روبه رو توسط دیگران
 • محروم شدن ازموقعیت ها و منابع
 • ترس و اضطراب دائم از فاش شدن حقایق و لو رفتن
 • منزوی شدن از جمع ها و مورد نفرت قرار گرفتن
 • نیاز به زشتیهای دیگران و نیاز به کشف زشتیها و نقائص دیگران برای سوژه داشتن و گفتن
 • نیاز دائم به فاش کردن یا گفتن بدی های دیگران برای پنهان کردن بدی های خود

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

"دوره رایگان و زیبای پرورش انگیزه" مشاهده و دانلود
+