عقده ای بودن

0

عقده ای بودن

تعریف عقده های روانی:
گره ها و طرح واره های منفی و خشک و غیر قابل انعطافی که فرد مبتلا را در شرایط احساسی و رفتاری بیمارگونه ای قرار داده و تمامی ذهن و قوای فکری فرد را همواره به موضوعی یا فردی دیگر یا بحرانی مشغول نگه میدارد.

دلایل ابتلا به عقده های روانی:
.. عقده های روانی عمدتا پایه ژنتیکی داشته و همپوشان با بیماری های شخصیتی می باشند. بیماران شخصیتی اغلب از عقده حقارت همراه با عقده بزرگ بینی و عقده قهرمان بودن بطور همزمان رنج می برند ۲. عقده های محیطی ناشی از محرومیت ها عقده های موضعی و قابل برطرف شدن هستند که افراد در اثر بهبود شرایط و قرار گرفتن در شرایط بهتر محیطی و فرهنگی این عقده را رفع می کنند

خصوصیات ایجاد شده در اثر عقده های روانی:
• نداشتن و نرسیدن به آرامش درون با انجام کارهای دلخواه و داشتن موقعیت ها مطبوع

• خشم و افسردگی بسیار

• شخصیتی کاملا تظاهری و تصنعی به خوب بودن یا موفق بودن

• قضاوتگری و بدگویی و تمسخر دایم دیگران

• تغییر ناپذیری و خشکی (سخت بودن) در مقابل شرایط و باورهای جدید

• افراط و تفریط در: محبت، تفریح، خشم، آزار،منفی گرای، خساست، کینه توزی، کار و استراحت

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.