علایم و نشانه های بیماری اضطراب

0

اضطراب یکی از مکانیز های طبیعی بدن جهت دفاع و بقاء وجودی است.   اضطراب باعث سرعت عمل و تقلای بیشتر فرد جهت تامین بقا و یا منافع مادی (خوراک، امنیت فیزیکی، ثروت، امکانات) و غیر مادی (شخصیتی، حیثیتی، آکادمیک و غیره) وی میشود.    وقتی خطری واقعی در محیط اطراف وجود داشته باشد که زندگی و یا منافع فرد را به مخاطره می اندازد، حس اضطراب به یاری وی شتافته و با بی قرار کردن و سرعت بخشیدن به عکس العمل، او را قادر به دفاع و یا دور شدن از موقعیت خطر می کند.   بنابراین اضطراب سالم و طبیعی همواره باید هدفی واقعی، منطقی و ملموس داشته باشد تا مثمر ثمر واقع شود.

در نتیجه اضطرابی که بجای محیط خارجی از درون فرد سرچشمه گرفته و مجازی و ناشی از موقعیت ها، تعابیر و تفاسیر خود فرد از دیگران و رفتارهای آنهاست، نه تنها طبیعی نیست بلکه شاخص کامل بیماری و ناراحتی روح و روان فرد محسوب میشود.   اضطراب ام الامراض بسیاری از بیماری های روحی و روانی و حتی جسمی است.  

عوارض جسمانی بیماری اضطراب

فرد مبتلا به بیماری اضطراب از عوارض فیزیکی ناشی از ترشح هورمون کورتیزول رنج برده و میتواند به مشکلات:

unt1 علایم و نشانه های بیماری اضطراب
دچار شود.

عوارض روانی بیماری اضطراب

فرد مبتلا به بیماری اضطراب از عوارض روحی ناشی از فقدان هورمون سروتونین رنج برده و میتواند به مشکلات:

unt1 علایم و نشانه های بیماری اضطراب

علائم بیماری اضطراب

افراد مبتلا به بیماری اضطراب عمدتا دارای علائمی ذیل می باشند:
ظاهری آرام ولی درونی طوفانی
احساس بطالت وقت
تاسف خوردن در مورد بسیاری از چیزها
ناراحت فرصتهای از دست رفته
مقایسه دائم حال خود با گذشته و حال یا گذشته دیگران
دل خوری مکرر از دست خود و از دیگران
نگران نظر دیگران بودن و سعی در جلب رضایت همه
ناتوانی در نه گفتن
سخت گیری به خود یا به دیگران
تعصبات مذهبی یا خانوادگی یا رفتاری یا ترکیبی از همه موارد
کمال گرایی که در بسیاری موارد به وسواس های فکری و عملی منجر می شود
ارزش گرا بودن به قیمت لگد کردن دیگر ارزشها
عدم توانایی استفاده از موقعیت ها و فرصتها
متوقع بودن
مفید بودن شدید خصوصا به رسوم و اعتقادات هر چند غیر منطقی و سخت
احساس گناه و عذاب وجدان داشتن
خودخوری شدید و در خیلی موارد بیجا
کنترلی  بودن و چک کردن دائم کار و رفتار دیگران (خصوصا نزدیکان)
متجاوز بودن به فکر و کار دیگران
سرزنش گر بودن
مرور کردن دائم گذشته
دل سوزی  و حس مسئولیت شدید
جلب رضایت دیگران
احساس قدر نشناس بودن دیگران

اگر مجموعه ای از علائم فوق را دارا هستید موضوع را جدی گرفته و قبل از اینکه مجبور به پرداخت هزینه های گزاف و رنج بسیار درمان شوید، بیماری را درمان کنید.   بیماری اضطراب یک بیماری واقعی است نه فقط یک احساس و رفتار.

Source: طب روان

همچنین مشاهده کنید:  تعاریف اضطراب
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.