مثبت اندیشی چیست و بدرد چه کسانی میخورد؟

0

 

در طول زمان و با توجه به فشار های متفاوت محیط، مسایل مادی، و ارزشهای تربیتی نا متقارن با واقعیت، بینش انسان می تواند دچار فرسایش و منفی گرایی شود. این منفی گرای سپس موجب احساساتی منفی و رفتارهایی ناخواشند در فرد شده و او را مبتلا به اضطراب و ناراحتی های بیشتری می سازد

در نتیجه بجاست که هر از چندی این بینش بروز شده و منفی گرایی و منفی حس کردن از ان زدوده شود. در کنار این بروز کردن نگاه فرد، حسی فکر کردن با عقلانی (حسی-عقلی) فکر کردن جایگزین شود تا فرد بینش و احساسی متناسب و واقع

مبانی دوره :

در این دوره سعی ما بر (١) افزایش تمرکز و تفکر (٢) کم کردن تحریکات حسی منفی (٣) افزایش انعطاف روانی (۴) ساخت منابع منتج فردی (۵) ایجاد حرکت نردبانی بسوی اینده ای بهتر (۶) و کاشتن بذر شکوفایی در فرد است.
زیبایی خارق العاده زندگی در این است که “بفهمیم” راهی را اشتباه آمده ایم و میتوانیم دیگر درست برویم.

تلفن اطلاعات و ثبت نام: ۱۵۲۱-

Rate this post

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

"دوره رایگان و زیبای پرورش انگیزه" مشاهده و دانلود
+