۱۰ علامت بالینی بیماری خشم (Anger Disorder)

رابطه عقده با خشم
0

۱. قهرمان بودن
AD شخصیتی قهرمان و فداکار است و بی دریغ حمایت خود را به آنهایی می دهد که هنوز با آنها قهر نشده است. او آفریده شده تا حامی و نجات بخش باشد. از خود و نیازهایش بگذرد تا دیگران را به آرزوهایشان برساند. اما اگر AD به هر دلیل با کسی دل چرکی داشته باشد براحتی وی را در آن شرایط رها میکند تا درس عبرتی به وی برای آزار ی که به او رسانده بدهد.

۲. حس انتقام مقطعی
AD اصولا حس انتقام بسیار شدیدی خصوصا در اوج عصبانیت خود دارد. دل چرکی او با دیگران هرگز از ذهن او پاک نمی شود ولی در زمان و به خواست خود AD نادیده گرفته می شود. از آنجاییکه که در مقاطع متوالی و متناوب AD با همه درگیر خواهد شد در هر درگیری جدید تمامی خاطرات و مسائل گذشته را دوباره بیاد آورده و بازگو می کند.

۳. منطق تک بعدی
AD در اکثر اوقات منطقی است. او منطق را دوست دارد و سعی بسیاری هم در منطقی رفتار کردن و منطقی نگاه کردن به مسائل دارد. AD در اغلب اوقات مشغول بررسی کردن رفتار های خود و رفتار های دیگران در چهارچوبی منطقی است. اما منطق AD منطقی موضعی و تک بعدی است. او خود را مرجع بسیاری از موضوعات دانسته و با فهم بالاتری که نسبت به اطرافیان دارد (به تصور خود) دیگر نیازی به در نظر گرفتن منطقی دیگر نمی بیند. منطق AD در مواقع انفجار کلا خاموش شده و هیچ تاثیری در رفتارها و عکس العمل های شدید وی ندارد چرا که همین منطق او را محق به عکس العملی شدید در قبال بی عدالتی ای که در حق وی انجام گرفته می سازد.

۴. فهم بیشتر نسبت به اطرافیان
AD فهیم ترین فرد در میان اطرافیان خود است. او از همه بیشتر زحمت می کشد. بیشتر بررسی میکند و بیشتر می اندیشد. کاری که دیگران نمی کنند. AD دائما در حال برنامه ریزی و رفع موانع است. او همیشه هوشیار است و مراقب اطراف خود. مغز او حتی در خواب نیز نگران آنهایی است که دوستشان دارد. اما AD هرگز این نگرانی و فکر کردن مدام را یک بیماری نمی داند. اوست که باید برای همه فکر کند چون همه به دفعات ثابت نموده اند که بلد نیستند فکر کنند.

۵. دلسوزی زیاد
با وجود خشکی منطق و تک بعدی و زودرنج بودن AD، او فردی بی اندازه دلسوز و مهربان است. AD برای فداکاری ساخته شده و از جان گذشتگی تصمیمی بسیار راحت و بی دغدغه برای اوست. AD عاشقانه دوست دارد تا حدی که با دوست داشتن خود آزار می رساند. برای AD مرزی در محبت نیست مگر اینکه از کسی رنجیده باشد. در آنصورت نیز محبت او تمام نمی شود و بصورت غیر مستقیم در کمک به او داوطلب می شود. AD والدی برای همه است و حتی از خود نمی پرسد که حد و مرز والد بودن او کجاست.

۶. وکیل همه بودن
ادعا به فهم بیشتر از همه، مسئولیت حفاظت و حراست و حتی تربیت همه را نیز بدنبال می آورد. AD چاره ای بجز والد و وکیل بودن و مبصر و ناظم شدن برای همه را ندارد. درون ناآرام او وحشت زده از هزاران خطری که اطرافیانش را تهدید می کند بسوی رفع خطرات فداکارانه می شتابد. در این شتاب گام های بی تردید او به زمین فرود می آیند و دست های او برای باز کردن راه به اطراف پرت می شوند. هر که می خواهی باش اما زیر دست و پای AD نباش چون او برای نجات دادن آفریده شده و برای نجات تو حتی از لگد مال کردن خود تو نیز پروایی ندارد.

۷. توقع
فداکاری بی دریغ، فهم بیشتر، منطق قوی تر، و وکیل و والد همه بودن طبیعتا توقع قدری حق شناسی و مایه گذاشتن از خود را بدنبال باید داشته باشد. AD همه چیز برای همه کس است تا جایی که حتی از آخرین رمق مانده در جان خسته و رنجور خویش نیز مایه می گذارد. اما همواره مأیوس از دیگران در لحظاتی که نوبت آنهاست تا قدری درک بخرج داده و از خود مایه بگذارند، با دلی همیشه شکسته به کنج عزلت ذهنی خود می رود. AD هرگز پر توقع نبوده و نیست اما نمی فهمد چرا توقعات اندک او نیز با نا امیدی مواجه می شوند. برای AD ناتوانی دیگران قابل فهم نیست. او خودخواهی آنها را می بیند و تلاش او برای هدایت آنها همواره با شکست مواجه می شود. او حتی نمی تواند به آنها بفهماند که آنچه میخواهد برای خود آنهاست. او در دنیای تک بعدی و بسته خویش درکی از گوناگونی های خلقت و آمال و آرزو های دیگران که در نظر او همواره غلط و نابجا هستند ندارد. برای AD دنیا تنها جایی برای شکنجه اوست، برای نا امید کردن و شکست دادن او. اما او هرگز از تلاش نمی ایستد. شاید روزی دیگران بفهمند چون خود او هرگز نتوانست بفهمد.

۸. درگیری با همه
مأیوس و نا امید شدن حس بدی است و AD با بدبینی خاصی که حاصل تجارب متعدد اوست همیشه منتظر بدی دیدن و قدر نشناسی و نادانی دیگران است. او از پیش آماده است. از قبل پیش بینی کرده و میداند که هدف گوینده از هر حرفی که به AD می گوید چیست. در ذهن او تنها کلمات اول گفته های دیگران طنین انداز است و مابقی حاصل پیش بینی های خود اوست. او آنچنان می داند که چه خواهد شنید که آرام آرام در طول زمان مهارت شنیدن را به کل از دست می دهد و تنها صدای خود را می شنود. صدایی که نه زیبا بگوش می آید و نه زیبا بیان می کند. این صدای زشت که بنظر از دهان دیگران خارج می شود اما در واقع صدای ذهن درگیر خود AD است، صدایی است قدر نشناس و بی منطق و در نتیجه لایق حملات تدافعی AD. برای AD همه نادان و ناتوانند و او باید به همه اثبات کند که راهی اشتباه را رفته و با افکار و گفتار اشتباه خود زندگی میکنند. AD با همه درگیر است برای خودشان و به نفع و صلاح خودشان اما به بهای بَدِه شدن خود.

۹. صبوری به اقتضای محیط
فکر گذشته ها، فکر آینده، فکر حال AD را رها نمی کنند. خصوصا افکار گذشته همچون بیلبورد های اتوبان ها در نگاه پر تحرک AD دائما در حال یادآوری لحظات تلخ و از دست رفته اند. AD از نکرده ها و کرده های خود همراه با نکرده ها و کرده های دیگران عذاب وجدان شدید دارد. چه فرصت های سوخته ای که اگر بتواند جبران کند حتی جانش را برای جبرانش حاضرست بدهد. اما دریغ. در جهنم افکار AD او اسلحه بدست راه میرود. قبل از اینکه بپرسد شلیک میکند و سپس در عذاب محاکمه مُرده ی خود تا بی نهایت با خود و او در جنگ و درگیری می افتد. اما این برزخ سوزان ذهن AD تنها متعلق به خودی هاست. چرا که AD فقط به انتخاب منطق فولادین خود حاضر به بروز احساسات خود است و اگر منطق او حکم به سکوت دهد AD براحتی سکوت خواهد کرد. AD مبادی آداب، نماینده بهترین رفتار، و اسطوره بزرگ منشی است و با غریه ها بد اخلاقی کردن بزرگ منشی نیست. او نمیتواند این اسطوره را خراب کند پس به اقتضای زمان و مکان در حفظ این اسطوره سکوت خواهد کرد.

۱۰. انفجار نسبت به کوچکترین موضوع
توقع، عصبانیت از حق نشناسی اطرافیان، و دلسوزی برای خود و دیگران همیشه AD را در آستانه انفجار قرار دمی دهد. AD وکیل و والد همگان است و به نفس والد بودن این حق را بخود می دهد که در صورت اقتضا و نیاز حتی تنبیه و تشری هم به اطرافیان خود انجام دهد. اما منطق خشک AD همراه با ریز بینی شدید او و بزرگ کردن مسائل بی ارزش و کوچک که از خصائص بیماری خشم میباشند همواره AD را در بدترین حس نافرمانی و قدر نشناسی نسبت به خود در دیگران قرار می دهد. AD در سالهایی که همواره به خود اجازه پرخاش و تنبیه دیگران را داده، دیگر حیای واقعی کلام را از دست داده و قادر به کنترل زبان خود نیست. او استادانه و با غیض تمام حمله میکند و می گزد تا قدری از درد مجازی و نابجای خود کم کند. او نمی داند بیمار است تا بیماری را ریشه کن کند. AD موجود بیچاره ای است که تمام زندگی خود را صرف خدمت به آنهایی میکند که از رفتار و زبان تلخش دلی چرکین و روحی آزرده دارند. AD بر خلاف همیشه که بدیگران کمک میکند خود نیازمند کمک است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

"دوره رایگان و زیبای پرورش انگیزه" مشاهده و دانلود
+