کلاس هنر و مهارت صحبت کردن – بازخورد شرکت کنندگان ۲

دکتر نویری عزیز از شما ممنونم که به ما آموختید چگونه با ترس هایمان روبرو شویم و با چه تکنیک هایی با وجود ترسمان بتوانیم صحبتی داشته باشیم که به نتیجه دلخواهمان برسیم، و بویژه آموختیم که کنترل احساسات چه نقش مهمی در صحبت و تعامل ما…
+