خصوصیات زن جذاب و مرد جذاب از دید روانشناسی

0

ملاک های جذابیت  و عدم جذابیت در مردان و زنان

دکتر نویری

جفت یابی و آمیزش جنسی یکی از مهمترین و دقیق ترین موضوعاتی است که طبیعت به آن پرداخته است. چرا که نتیجه این جفت یابی ها و آمیزش جنسی منجر به نسل هایی در گونه های مختلف موجودات می شود که یا ضعیف بوده و منقرض می شوند و یا قوی بوده و در چرخه تکامل به بقا و پایداری خود ادامه می دهند.

نتیجه این اهمیت دهی در طبیعت در طول میلیون ها سال منجر به رفتار ها و خصوصیات فیزیولوژیکی شده که میزان جذابیت هر جنس را در گونه برای جنس دیگر همان گونه مشخص می سازد. اما بطور کلی اندازه اندام های هر جنس در گونه، قدرت فیزیکی و عضلانی، سرعت فرار یا تعقیب، اندازه اندام های دفاعی یا تهاجمی (دندان، شاخ، چنگال ها)، اندازه اندام های جنسی (مانند طول و قطر آلت نر و بزرگی و حجیم بودن لگن و پستان موجود ماده) ملاک جذابیت هر جنس برای جنس دیگر در همان گونه قرار می گیرد.

در انسانها نیز همین مکانیزم جفت یابی موثر در طول صدها هزار سال تکامل بیولوژیک، فیزیولوژیک و رفتاری، منجر به قواعد کلی جذابیت در انسان مؤنث و مذکر برای جنس دیگر خود شده است. قواعد کلی جذابیت انسان ها چه مؤنث و چه مذکر با همان قواعد طبیعی اندازه، قدرت و سرعت دیگر موجودات برابر است.

در زنان بزرگی چشمها، اندازه پستانها، بزرگی لگن و کشیدگی انگشتان و گردن جذابیت جنسی اولیه محسوب می شود. در مردان اما برجستگی پیشانی و فک، کشیدگی گردن، بزرگی متناسب  دست ها، بزرگی عضلات اندامهای تحتانی (بازو و ران)، عمیق بودن صدا، و طول و قطر آلت تناسلی ملاک جذابیت اولیه قرار میگیرد.

اما جنس بشر در طول تکامل چندین صدهزار ساله خود ملاک های رفتاری فرهنگی بیشتری نیز به جذابیت جنسی اضافه کرده است که جداول ذیل اشاره مشروحی به این موارد دارد:

 

جذابیت ها در مردان و زنان
در مرداندر زنان
۱خوش بویی، خوش پوشی و خوش استیل بودن مردخوش بویی، خوش پوشی و خوش استیل بودن زن
۲بخشندگی و دست و دل بازیتایید دادن و تعریف کردن از مرد
۳شوخ طبعی ملایم و خوش خنده بودنآسان سرگرم شدن و لذت بردن از همراهی و خدمات مرد
۴ادب و اقتدار در رفتار و گفتارمهربان و عاطفی بودن بجا
۵لطیف و با حوصله بودن با زن
۶با هوش و پر مهارت بودن
۷همراهی و کمک بودن برای زن
۸اعتماد به نفسی پایدار و واقعی  داشتن
۹خوش صحبتی و معاشرت و توجه کافی دادن
۱۰موقعیت اجتماعی – مالی داشتن
۱۱خوش سکس و توانا بودن در لذت دادن جنسی به زن

 

دلسرد کننده ها در مردان و زنان
  در مرداندر زنان
۱اهل بحث و جدل بودن،  زیاد صحبت کردناهل بحث و جدل بودن،  زیاد صحبت کردن
۲عجول بودن و ناپیوسته رفتار کردنغر زدن و شکایت کردن دائم، گیر دادن
۳خیلی محتاط یا خیلی پر ریسک بودنچاقی و لاغری زیاد
۴ضعیف بودن و مدام به زن تکیه کردنقد خیلی بلند یا کوتاه
۵گیر بودن، تحقیر کردن و نسبت های زشت به زن دادنبو دادن خصوصا بوی عرق تن یا دهان
۶سکوت کردن های بیجا و همصحبتی بد بودنناخن های بلند و آرایش تند، تاتوهای زیاد و تزریقات زیبایی
۷غر زدن و شکایت کردن دائم، ریز بین بودنبی ادبی و بی حیایی و دهن به دهن آمدن
۸بی حوصلگیصحبت از روابط گذشته در جلوی همسر یا مقایسه کردن
۹فقر و ضعف مالی مزمنبلند خندیدن (کاباره ای خندیدن)
۱۰بی تحرکیوابستگی به خانواده خود
۱۱سکس خشن یا بدون معاشقه و تکراری داشتنزمخت بودن (زنانه رفتار نداشتن) یا رقابتی بودن با مرد
۱۲زیادی صمیمی بودن یا نچسب بودن
۱۳همراه نبودن ( پا نبودن) با مرد در تفریحات و سرگرمی ها

 

لازم به توضیح است که موارد جذابیت های رفتاری فرهنگی یا عدم جذابیت ها همانطور که در جداول مشاهده میگردد در تناسب به واکنش جنس دیگر بوده و این کنش و واکنش بین دو جنس در گونه، حس جذاب بودن فرد را در جنس دیگر تداعی و تحریک می نماید..

در همین زمینه:

دوره مدیریت رابطه عاطفی

دوره سلامت جنسی

در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که جذابیت های ثانویه به مقدار زیادی منوط به برداشت هر یک از جنسیت ها در انسان می باشد. طبیعتا برداشت افراد مبتنی بر تربیت و تجارب اولیه و ثانویه آنان بوده و میتواند بواسطه تربیت های اجتماعی و خانوادگی غلط و ناکافی و تجارب برگرفته از این تربیت های غیر موثر، برداشتی کاملا اشتباه و مضر و آسیب رساننده باشد.

این خصوصیت برداشتی بودن ملاک های جذابیت ثانویه در انسان ها اجازه میدهد تا افرادی که فاقد جذابیت های اولیه هستند و یا دچار اختلالات شخصیتی می باشند بتوانند جنسیت دیگر را فریب داده و با وی جفتگیری یا ازدواج نمایند. چنانچه فردی بدون آگاهی از اختلالات شخصیتی و ملاک های طبیعی و اکتسابی جذابیت وارد رابطه ای عاطفی و جنسی شود، در واقعیت امر از فیلتر طبیعت برای حذف مشکلات احتمالی استفاده نکرده و می تواند با مشکلات جدی ای در رابطه جنسی و عاطفی خود با همسر و شریک جنسی مواجه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 2 =