در این روز های سخت سالخودرگان را تنها نگذاریم

در این روز های سخت سالخودرگان را تنها نگذاریم سالخوردگان ما روزی مثل‌ ما توانمند و بی نیاز بودند اما امروز نیازمند حضور فیزیکی و عاطفی ما در کنارشون هستند همونطور که ما نیازمند حضور جوانتر ها در اینده خواهیم بوداگر براتون میسره این…

شارژ باطری روان

محیط اطراف ما میتواند بسیار خسته کننده و یا حتی منفی باشد، وقتی شدت منفی بودن محیط افزایش پیدا میکند به همان نسبت خسته کننده تر و اضطراب اور تر و افسرده کننده تر میشود، انسانها در چنین شرایطی نیاز به یاد آوری مهارتهای از پیش داشته و اموزش…

چرا جوانان کم سن نباید با بزرگتر از خود همدم شوند

چرا نوجوانان و جوانان کم سن نباید با بزرگتر از خود همدم شوند (بچرخند) دکتر نویری تقریبا و بطور طبیعی همه نوجوانان و جوانان دوست دارند با جوانان بزرگتر از خود همدم شده و در فعالیت ها و علائق و اهداف آنها شرکت کنند اما همدمی نوجوانان و…

کاهش و درمان اضطراب در شرایط کرونا

کاهش و درمان اضطراب در شرایط کروناآیا به نقش خود در کاهش و کنترل اضطراب در خود و اطرافیان آکاه هستیمیاخودمان نیز یکی از افرادی هستیم که برای خود و دیگران ایجاد اضطراب میکنیماین ویدیو را ببینید و سپس در مورد خود…

مدیریت بحران در مواجهه با کرونا ویروس

مدیریت بحران در مواجهه با کرونا ویروس پروتکل های مدیریت بحران همواره به دو بخش (مدیریت فیزیکی و محیطی بحران)، و (مدیریت روانی و رفتار گروه) تقسیم می شوندمدیریت محیطی و فیزیکی شامل:1- محدود کردن گسترش بحران (در این مثال بیماری…