موفق شدن و موفق بودن

وقتی “موفق شدن” حس انسانیت به آدم میده، روز به چشم آدم روشنتر و انگیزه و انرژی آدم بیشتره و انسان احساس غنی بودن و رضایتی قلبی و عمقی داره که منجر به آرامش درون میشه وقتی موفق شدن حس حیوانیت (پلیدی و بدذاتی) به آدم میده احساس کثیفی ی لذت…

دوره اصول موفقیت در زندگی

موفق بودن با زرنگ بودن فرق هایی اساسی دارد. موفقیت مقطعی نیست بلکه پایدار و رو به رشد و صعود است. موفقیت تنها با هوش و زحمت بدست نمی آید بلکه مرهون مهارت های اجتماعی صحیح، رفع تنازعات، و درک و تشخیص حداقل های لازم برای پیشروی و ثبات است…

دوره سلامت جنسی

در این دوره با افزایش آگاهی های جنسی در مورد خود و همسر سعی میکنیم تا از موهبت خدادای سکس در زندگی زناشویی لذتی به جا و درستی برده و با اعمال و افکاری ناخواسته و ندانسته خود و همسر را از این نیاز طبیعی محروم و دلزده نکنیم همچنین با…

تست شخصیت SWAP-۲۰۰

از زمانی که انسان ،متوجه شد که موجودی متفکر و تعقل کننده ست به دنبال شناخت خود از تمامی جهات بود .یکی از مهمترین بخش هایی که انسان همواره در جهت شناخت ان می کوشد خودشناسیست . خودشناسی پدیده بسیار پیچیده و در عین حال جذابی است که سال های…