دوره کنترل و مهار عصبانیت و خشم

🍂مدرس: دکتر نویریمبانی:* خشم ناشی از درجا زدن در زندگی، رابطه و کار* خشم ناشی از گرایش ژنتیکی به خشم* خشم ناشی از خستگی از کار، بچه داری، فقر* خشم ناشی از اختلالات یادگیری* خشم ناشی از منفی گرایی…

کارگاه مثبت اندیشی چیست و بدرد چه کسانی میخورد؟

در طول زمان و با توجه به فشار هاي متفاوت محيط، مسايل مادي، و ارزشهاي تربيتي نا متقارن با واقعيت، بينش انسان مي تواند دچار فرسايش و منفي گرايي شود. اين منفي گراي سپس موجب احساساتي منفي و رفتارهايي ناخواشند در فرد شده و او را مبتلا به…

دوره سلامت جنسی

در این دوره با افزایش آگاهی های جنسی در مورد خود و همسر سعی میکنیم تا از موهبت خدادای سکس در زندگی زناشویی لذتی به جا و درستی برده و با اعمال و افکاری ناخواسته و ندانسته خود و همسر را از این نیاز طبیعی محروم و دلزده نکنیم همچنین…

تربیت انگیزشی کودکان، نوجوانان، و جوانان

یکی از بزرگترین مشکلات کودکان، نوجوانان، و جوانان نسل حاضر نبود انگیزه و هدف در زندگی تازه شروع شده آنهاست. اما نداشتن هدف و انگیزه، نشئت گرفته از تربیتی است که در کنار استعداد های ژنتیک آنها موجب منفی گرایی، اهمال، و تکانه ای…

آیا میتونم از معتاد بچه دار بشم؟

آیا میتونم از معتاد بچه دار بشم؟ دکتر نویریاعتیاد اگرچه یک بیماری نیست بلکه انتخابی آگاهانه به انجام کاری اشتباه، غیر قانونی و زشت در چشم اشتباه است، اما گرایش به اعتیاد پایه ای ژنتیکی دارد.بنابراین بیراه نیست که ببینیم اعتیاد فعال…
+