مرور رده

سلامت جنسی

انحرافات و اختلالات جنسی در بیماران شخصیتی

این یک مقاله تخصصی و مرجع برای همکاران و متخصصین علم روانشناسی است. اشراف و اطلاع قبلی از مباحث یاد شده در این مقاله الزامیست.*sadismمبحث بیماری ها و انحرافات جنسی مبحث گسترده ایست که علل ابتلای به آنرا میتوان در طیف گسترده ای از…