مرور رده

گزیده ای از کلاسها

تفاوت مسئولیت پذیر بودن با نگرانی

در این ویدئو به موارد زیر میپردازیم: ۱. آیا نگرانی والدین ناشی از مسئولیت پذیری آنهاست یا اختلال اضطراب و وسواس؟ ۲. آیا نگران بودن باعث جلوگیری از رفتار های زشت و اشتباه ما میشود یا بیشتر باعث درگیری و بحث و جدل با همان هایی میگردد که سعی…
+