مرور رده

اختلالات

نقص عضو مادرزادی و برخورد والدین

دكتر نويري مشكلات و معضلاتي كه در اثر نقص عضو مادرزادي براي والدين بوجود آمده و قوانين رفتار در اين شرايطنقص عضو مادرزادی ، تقصیر هیچ کس نیست.اگر شما با این معضل مواجه هستید با دکتر نویری همراه شوید و با رعایت یکسری از…