مرور رده

ویدئو ها

کلاس عزت نفس – اشتباه کردن

کلاس پرورش عزت نفس دکتر نویری موضوع: اشتباه کردنآيا بزرگ شدن يعني كمتر اشتباه كردن؟ آيا آدم هاي موفق و بزرگ منش اشتباهات شان كمتر است؟ و آيا ما بعنوان انسان بالغ اجازه داريم توجيه اي براي تكرار اشتباهات…

کلاس عزت نفس – خود دوستی

کلاس عزت نفس - خود دوستی مصداق خود را دوست داشتن در عزت نفسشايد شما هم براي بازيابي و پرورش عزت نفس خود به منابعي در اين زمينه رجوع كرده باشيد. بعد از صرف وقت و مطالعه كتاب ها و شركت در سمينارها،عبارات تاثيرگذار و قابل تأملي…

کلاس عزت نفس- نقش شناسی

کلاس عزت نفس- نقش شناسیچگونه با سنجش نادرستِ نقش مان در ارتباط با ديگران باعث مي شويم عزت نفس مان پايمال شود؟ آيا صِرف داشتن حسن نيت نسبت به فرزند،همسر و يا والدين ما،تضميني براي داشتن رابطه سالم با آنهاست؟ ميخواهيم مادر،پدر…

انواع ترس

کلاس کنترل و درمان ترس - دکتر نویری موضوع : انواع ترس تا به حال چقدر خودمان و انتخاب هايمان را بخاطر ترس هايي كه داريم محدود كرده ايم؟ اگر دچار اين ترس ها نبوديم، الان زندگي مان چگونه بود؟ آيا بدرستي مي دانيم كدام ترس هاي ما…
+