مرور رده

ویدئو ها

هوش احساسی(EQ) در محیط سازمانی

کارگاه هوش هیجانی( EQ ) و نقش مثبت و منفی آن در تعارضات  بین فردی در سازمانها و اداراتدر این کارگاه به موارد زیر پرداخته شد:شناخت هوش احساسی (هیجانی) و نحوه افزایش آن استفاده از هوش احساسی در مدیریت و رهبری سازمانی…

تفاوت مسئولیت پذیر بودن با نگرانی

در این ویدئو به موارد زیر میپردازیم: ۱. آیا نگرانی والدین ناشی از مسئولیت پذیری آنهاست یا اختلال اضطراب و وسواس؟ ۲. آیا نگران بودن باعث جلوگیری از رفتار های زشت و اشتباه ما میشود یا بیشتر باعث درگیری و بحث و جدل با همان هایی میگردد که سعی…