مرور رده

انگیزه

افزایش انگیزه

پادکست : تفاوت هدف و واقعیت

پادکست : تفاوت هدف و واقعیت در اين پادكست به حس درجا زدن مى پردازيم كه غريب به اتفاق ما ايرانيان را به خود دچار كرده است . آيا احساس مى كنيد عمرتان تلف شده است ؟ سواى شرايط محيطى ما چگونه اين حس را در خود تقويت مى كنيم  ؟ هدف گذارى صحيح …