مرور رده

دوره های حضوری

کلاس شخصیت شناسی با فیلم

شخصیت یکی از پیچیده ترین و اسرار آمیز ترین ابعاد انسانی است. پرداختن و شناخت این ابعاد نه تنها زیبایی خاص خود را داشته بلکه آگاهی از آنچه که رشد این ابعاد را به خطر می اندازد یکی از الزامات یک زندگی بالغانه و پرورش یافته است. در این…

دوره پرورش و نگهداری انگیزه

انگیزه تنها کلمه ای برای شنیدن و گفتن نیست، بلکه تلاش و همتی است برای تمامی زندگی. چالش های زندگی فرآیندی فرسایش دهنده و کاهنده در انگیزه ما بزرگسالان است. گاها خود را در فضا و زمانی پیدا میکنیم که گویی هیچ چراغی در تاریکی شبهای افکارمان…

کبیر ماندن: برای دوری از هر چیزی که ما را کوچک می کند

بزرگ بودن و بزرگ منش رفتار کردن غریزی و ذاتی نیست. چه بسیاری که در خانواده هایی بزرگ و بزرگ منش بدنیا آمده اما شدیدا از عقده های فراوان روحی و روانی رنج میبرند. و چه بسا آنهایی که در خانواده هایی ساده بدنیا آمده اما چنان رفتار می…