مرور رده

پادکست

معنی و مفهوم واقعی رهبری

رفتار شناسی مفهوم رهبری به منظور ایجاد راهکارهایی کاربردی در رابطه خانوادگی، دوستی، سازمان ها خصوصی و دولتی و نهاد های خدماتی تولیدی. دکتر نویریhttp://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/10/rahbari.mp3

روان درمانی چاقی و کنترل وزن – جلسه اول

http://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/10/chaghi.mp3 جلسه اول دوره روان درمانی کنترل وزن و چاقی گزیده ای بسیار شنیدنی و جالب که حاوی نکاتی مهم در داشتن وزنی سالم و پایدار در زندگی هر فرد می باشدمبحثی که دانستن آن کمک به خنثی و…