مرور رده

ویدئو ها

ویدئو های رایگان روانشناسی

اختلال پانیک و دارو درمانی

اختلال پانیک و دارو درمانی چرا اختلال پانیک با وجود درمان دارویی مزمن می شود؟پانیک اختلالی پیچیده و در عین حال آسان برای درمان استبا توضیح دلایل مزمن شدن این اختلال در ویدیویی که مشاهده میکنید سعی در ارائه پاسخی کاربردی و مفید…

سوگ عاطفی: وقتی یک رابطه تمام میشود

وقتی یک رابطه تمام میشود ( مراحل سوگ عاطفی)واکنش ما وقتی یک رابطه تمام میشود شاخص شخصیت واقعی ماستهر رابطه ای چه دوستی، کاری یا عاطفی میتواند دستخوش بحران و طوفان گرددآنطور که ما رابطه را تمام میکنیم و به قدم بعدی…

نقش هدف گذاری کاربردی در موفقیت

نقش هدف گذاری کاربردی در موفقیترمز و راز یک موفقیت صحیح و پایدار چیست؟چرا با وجود سعی و تلاش بسیار، باز افراد بسیاری در انتهای روز یا سال یا عمر خود با شکست مواجه می شوند؟چرا موفقیت اینهمه جستجو شده و همچنان با وجود گفته…

دوره های رایگان روانشناسی