کلاس کنترل ترس و فوبیا – نظر شرکت کنندگان ۴

تجربه ای از دوره مدیریت ترسدر طول زندگی با ترس هایی روبرو بودم که با آنها هم هویت شده و راهی برای غلبه نداشتم و همین تسلیم شدن مرا از رسیدن به اهدافم باز داشته و در حقیقت حق لذت بردن از زندگی را از من گرفته بود.در این کلاس…

کلاس شخصیت شناسی با فیلم- بازخورد۱

کلاس شخصیت شناسی با فیلم- بازخورد1 سلام دکتر نویری ممنون بابت تشکیل کلاس شخصیت شناسی، فیلمی که امشب پخش شد بسیار جذاب بودتوضیحاتی که در قسمت های مختلف فیلم میدادید لذت تماشای آن را دوچندا ن میکردمرز محبت و عاطفی بودن و شخصیت…

مدیریت رابطه(دوره جامع)- ۱۹ آذر

شروع رابطه یکی از آسان ترین کارهایی است که اکثر آدم ها قادر به انجام آن میباشند اما نگهداری و مراقبت از سلامت رابطه و پیشبرد آن از مواردی هستند که بندرت در بین زوج ها مشاهده میشوند. همانطور که از مبانی دوره پیداست نگاهی خواهیم داشت بر…

چه زمان رفتارهای جنسی در بچه ها طبیعی است

چه زمان رفتارهای جنسی در بچه ها طبیعی است دکتر نویریهمه مهره داران و پستانداران در کودکی و نوجوانی خود دارای رفتارهای جنسی هستند و‌این رفتارها از قاعده و اصولی برای کنترل و نطارت بر آن توسط والدین تبعیت میکننددر این…

شناسایی و درمان اختلال ترس(فوبیا)-۲۰ آذر

ترس: دشمن قسم خورده ای که دوست بسیاری از ما در زندگی و تصمیماتمان می باشد توضیح دوره: ترس شناخته شده ترین حسی است که همه موجودات از جمله انسانها با خود دارند. با این وجود ترسیدن بدترین حسی است که میتواند فرد را با خود درگیر کرده و او را…
+