مرور

افزایش اعتماد به نفس

جلسه اول: افزایش اعتماد به نفس

مجموعه خصوصیات مثبت فردی مطرح شده در این جلسه:زیبایی هوش روابط اجتماعی خوب پول و ثروت صبور بودن به اندازه عطوفت حسن اخلاق مهارتهای خاص استعداد های خاص دانش و تحصیلات شجاعت و جسارت انعطاف پذیر بودن شهرت و اصلات دهنده بودن