برنامه کلاسها

۱ از ۴

مطالب جدید

انواع ترس

ترس از: پرواز، مریضی های خاص، خفه شدن هنگام بلع، اسانسور، تونل، ترافیک، ‌ گربه و مار و حشرات 🍂🍂دکتر سیامک نویری…

ویذئو ها