اختلال کنترل تکانه (Impulse control Disorder)

0

اختلال کنترل تکانه( هیجان)

اختلال بسیار جدی و ویرانگری که بواسطه آن فرد مبتلا ناتوان در کنترل وسوسه ها، امیال، هیجان و ویر خود بوده و‌همچنین قادر‌ به نگفتن و نگهداری بسیاری از افکار و احساسات خود نیست.

افرادی که به این بیماری دچارند به شدت اضطرابی بوده و گرایش به سوء مصرف داروهای آرامبخش، الکل، یا مواد مخدر دارند

همچنین مبتلایان به این بیماری افرادی به شدت وابسته، ناتوان در داشتن روابط سالم و پایدار بین فردی، و‌ حتی درگیر با قانون می باشند.

متاسفانه هوش عمدتا بالای این افراد آنها را به سمت قانون شکنی، حرمت شکنی، و شکستن بسیاری از قواعد اجتماعی ارتباطی سوق میدهد.

این افراد ظاهری بسیار موفق، موجه، مودب، مظلوم، فلسفی، معتقد و آگاه دارند.

این افراد به شدت به درمان مقاومت داشته و خود را درمانگران جسم و روح بسیار موفقی برای دیگران می دانند.

☘️طب روان پیشرو  در مهارت سازی و درمان

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

"دوره رایگان و زیبای پرورش انگیزه" مشاهده و دانلود
+