مثبت اندیشی و مثبت بودن

0
در طول زمان و با توجه به فشار های متفاوت محیط، مسایل مادی، و ارزشهای تربیتی نا متقارن با واقعیت، بینش انسان می تواند دچار فرسایش و منفی گرایی شود. این منفی گرای سپس موجب احساساتی منفی و رفتارهایی ناخواشند در فرد شده و او را مبتلا به اضطراب و ناراحتی های بیشتری می سازد
در نتیجه بجاست که هر از چندی این بینش بروز شده و منفی گرایی و منفی حس کردن از ان زدوده شود. در کنار این بروز کردن نگاه فرد، حسی فکر کردن با عقلانی (حسی-عقلی) فکر کردن جایگزین شود تا فرد بینش و احساسی متناسب و واقع کسب کند

بخش هایی از کلاس مثبت بودن – مدرس دکتر نویری

 

مبانی دوره مثبت اندیشی و مثبت بودن:

در این دوره سعی ما بر افزایش تمرکز و تفکر – کم کردن تحریکات حسی منفی – افزایش انعطاف روانی

ساخت منابع منتج فردی – ایجاد حرکت نردبانی بسوی اینده ای بهتر و کاشتن بذر شکوفایی در فرد است.

 

جلسات زیر به صورت صوتی و مدت  کل دوره ۵ ساعت می باشد  –مدرس دکتر نویری

جلسهموضوعلینک خریدمبلغ
اول مقدمه ای بر مثبت بودن خارج از کلیشه ها خرید جلسه اولرایگان
دوممهم ترین مهارت های رفتاری و بینشی در مثبت بودن خرید جلسه دوم۵۵ هزار تومان
سوممثبت و منفی دو روی یک سکه ... خرید جلسه سوم۵۵ هزار تومان
چهارمهدف از آفرینش و مفهومی که از خود به جا میزاریم خرید جلسه چهارم۵۵ هزار تومان
پنجمنگهداری الگو های مثبت بودن خرید جلسه پنجم۵۵ هزار تومان
ششممثبت بودن و حیای ذهن خرید جلسه ششم۵۵ هزار تومان
هفتماثر همنشین خوب خرید جلسه هفتم۵۵ هزار تومان
خرید کل جلسات فوق۳۵۰ هزار تومان

زیبایی خارق العاده زندگی در این است که “بفهمیم” راهی را اشتباه آمده ایم و میتوانیم دیگر درست برویم.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره های رایگان روانشناسی