کلینیک روانشناسی طب روان

برنامه یک فنجان سلامت – درمان وسواس

برنامه یک فنجان سلامت - درمان وسواس - دکتر نویری

0
برنامه یک فنجان سلامت – شبکه دو
کارشناس : دکتر سیامک نویری
موضوع: درمان وسواس
قسمت : ششم
مجری: پوریا پویا
مدت زمان: ۱۰ دقیقه

 

همچنین مشاهده کنید:  فقر ارتباطی – شبکه دو سیما – قسمت سوم
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.