کلینیک روانشناسی طب روان

پادکست: رشد اجتماعی فرزندان- دکتر نویری

0

 

رشد اجتماعی فرزندان قابل چشم پوشی و سهل انگاری نیست. یکی از مهمترین مراحل رشدی فرزندان نیازمند اگاهی کافی برای تربیت و هدایتی صحیح و کارا برای انهاست

 

همچنین مشاهده کنید:  پادکست : تفاوت هدف و واقعیت
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.