مرور برچسب

اختلال روان

اختلالات رایج در هر مقطع سنی

اختلالات رایج در هر مقطع سنیگروه سنی 0 تا 3نا آرامی حسی خود ارضائی،خودزنی،خودسوزی، خود آزاری(زخم) اختلال خواب و اختلال خوردن عقب ماندگی های حرکتی،نقص توجه،اوتیزم،نقص گفتار،اختلالات یادگیریگروه سنی 3 تا 9 سال…