مرور برچسب

اصول رفتار شناسی

دوره اصول رفتار | ۱۲ اصل برای پاسخی بهتر به محیط

دوره ای ساخته شده بر اساس سالها تجربه درمانی و نتایج کاربردی و درخشانی که این آموخته ها به همراه داشته اند.دوره ای برای ایجاد زیان و خسارتی کمتر به خود و اطرافیان، دل چرکی کمتر برای خودمان و ارامش بیشتر در زندگی👈12 اصل رفتاری برای…