مرور برچسب

اصول موفقیت

نقش هدف گذاری کاربردی در موفقیت

نقش هدف گذاری کاربردی در موفقیترمز و راز یک موفقیت صحیح و پایدار چیست؟چرا با وجود سعی و تلاش بسیار، باز افراد بسیاری در انتهای روز یا سال یا عمر خود با شکست مواجه می شوند؟چرا موفقیت اینهمه جستجو شده و همچنان با وجود گفته…

اصول موفقیت – تعریف هوش کاربردی

موضوع : هوش کاربردی موفق شدن کار آسانی هست اما موفق ماندن از افراد با لیاقت بر می آید چون به واسطه هوش و استعدادهایمان میتوانیم یک موفقیت را بدست بیاریم یکی استعداد ریاضی داره و نمرات خوبی میگیره ، یکی در هنر استعداد داره سریع یاد میگیره…