مرور برچسب

افزایش انگیزه در کارکنان

دوره پرورش و نگهداری انگیزه (رایگان)

چالش های زندگی فرآیندی فرسایش دهنده و کاهنده در انگیزه ما بزرگسالان است. گاها خود را در فضا و زمانی پیدا میکنیم که گویی هیچ چراغی در تاریکی شبهای افکارمان سوسو نمی زند و‌ ما همچنان مسافرین سفری نارفته و ‌راهی تمام نشده در…

دوره های رایگان روانشناسی