مرور برچسب

انگیزه

کلاس پرورش انگیزه – رابطه آستانه تحمل و انگیزه

کلاس پرورش انگیزه - رابطه آستانه تحمل و انگیزهبا شروع سال جديد و در هر برهه اي از زندگي مان ليستي از اهداف و خواسته هايمان مي نويسيم و شوق زيادي داريم كه در پايان سال و يا زماني كه مشخص كرده ايم به همه آنها برسيم. ماه…
+