مرور برچسب

بوردرلاین

بیماری دو قطبی یا شخصیت مرزی کدامیک؟

http://tebberavan.com/wp-content/uploads/2018/03/borderline.mp4 بیماری دو قطبی یا شخصیت مرزی دو بیماری بسیار ازار دهنده برای خود بیمار و اطرافیان او، که با یکدیگر اشتباه کرفته می شوند   وقتى در مورد شخصى با بيمارى شخصيت مرزى صحبت مى …