مرور برچسب

بیماری شخصیتی

افراد ایراد گیر مشکلات روحی روانی دارند

گوناگونی طبیعت در همه جا و همه چیز مشهود است. انسان ها نیز به همین دلیل در قد و وزن و شکل و قیافه با همنوعان خود تفاوت های بسیاری را دارا هستند. اما این تفاوتها تنها در ظاهر و خصوصیات فیزیکی نیستند. اخلاق و خلق و خوی نیز، چه در میان انسانها…

فرق لجبازی با قاطع بودن

"اسامی بکار رفته شده در ذیل مستعار بوده و هر گونه شباهتی تصادفی می باشد."محمد 14 ساله با چشمانی سرد و پر غیظ نشسته و به من نگاه می‌کند. مادرش از بد رفتاری های او و درس نخواندنش شاکی است. صدای مادر چون نفتی بر آتش هر لحظه بر شدت عصبانیت…

انواع بیماری های شخصیتی

تا بحال ده نوع بیماری شخصیتی شناسایی شده که به ترتیب خوشه بندی این بیماریها عبارتند از: خوشه الف: (پارانویید ها یا همان شکاک ها، اسکیزویید ها و اسکیزو تایپالها) خوشه ب: (ضد اجتماعی ها، مرزی ها، نمایشی ها، و خود شیفته ها) خوشه ج:(اجتنابی…