مرور برچسب

بی انگیزگی

۶ تکنیک سریع افزایش انگیزه و درمان بی حوصلگی

6 تکنیک سریع افزایش انگیزه و درمان بی حوصلگی ( 5 ساعت فایل صوتی رایگان دکتر نویری)چالش های زندگی فرآیندی فرسایش دهنده و کاهنده در انگیزه ما بزرگسالان است. گاها خود را در فضا و زمانی پیدا میکنیم که گویی هیچ چراغی در تاریکی…