مرور برچسب

ترس از پانیک شدن

ترس از پانیک شدن ( علائم،توضیح، درمان)

علائم: 0. چک کردن دایم حال خود (فشار خون، قند، ضربان قلب و یا حال درونی) برای نشانه هایی از شروع حمله پانیک 0. دوری کردن از ترافیک، تونل، ازدحام اسانسور و نرفتن به سفر از ترس پاینک شدن و دسترسی نداشتن به پزشک و بیمارستان 0. حمل دارو های…