مرور برچسب

تعداد نرمال نزديكي در هفته

نکته هایی که زنان باید در مورد رابطه زناشویی بدانند

ترجمه و تدوین: سالومه سدیفی اینکه شما تظاهر به رسیدن به اوج لذت جنسی در رابطه زناشویی کنید ممکن است به نظر نوعی مهربانی بیاید، ممکن است با خود بگویید اگر این به همسر من  حس بهتری می دهد چرا که نه؟   مشکل اینجاست، اولا شما لذت…