مرور برچسب

تعهد

تعهد یا تخصص کدام مهمترند؟ قسمت دوم

تعهد یا تخصص کدام مهمترند؟ آیا هرگز یک متخصص واقعی را دیده اید که کاری بی کیفیت و غلط ارائه دهد؟ آیا فردی که در کار خود تخصص دارد هرگز میتواند کاری را نیمه کاره، ناقص، و یا بی نتیجه رها کند؟آیا تخصص داشتن و اشراف داشتن به کاری که انجام…