مرور برچسب

“تغییر جنسیت” از مرد به زن و بالعکس

تغییر جنسیت با جراحی

تغییر جنسیت با جراحیقبل از آنکه به این فکر کنیم که آیا باید جراحی تغییرجنسیت را انجام دهیم یا خیر ، چند نکته هست که باید به آن توجه لازم را داشته باشیم.با انجام جراحی تا چه حد در واقعیت به آنچه که خواسته ماست دست خواهیم…