مرور برچسب

تکنیک ایجاد انگیزه

دوره آنلاین پرورش و نگهداری انگیزه | (رایگان به مدت محدود)

چالش های زندگی فرآیندی فرسایش دهنده و کاهنده در انگیزه ما بزرگسالان است. گاها خود را در فضا و زمانی پیدا میکنیم که گویی هیچ چراغی در تاریکی شبهای افکارمان سوسو نمی زند و‌ ما همچنان مسافرین سفری نارفته و ‌راهی تمام نشده در…