مرور برچسب

خاله زنک

خاله زنکی: مزایا و معایب

خاله زنکی: مزایا و معایب خاله زنکی یک صفته  و ربطی به جنسیت نداره،  مردها هم میتونند خاله زنک بشند مزایا:داشتن چشم ها و گوشهایی بسیار تیز کشف و پیدا کردن چیزهایی که دیگران قادر نیستند داشتن سوژه هایی شیرین و آبدار برای گفتن بد…