مرور برچسب

خشم چیست و چگونه آن را کنترل کنیم

دوره کنترل و مهار عصبانیت و خشم

دوره ای کاملا تدوین شده برای رفتاری بهتر و مدیریت شده تر، برای شناختی بهتر از عوامل فرساینده روح، و‌برخوردی بهتر با محیطی متشنج و آزار دهندهجلسات زیر به صورت صوتی و مدت  کل دوره 7ساعت می باشد - مدرس : دکتر نویری…