مرور برچسب

خودکشی

خودکشی و علائم خودکشی | پیشگیری و راه حل

خودکشی و علائم خودکشی | پیشگیری و راه حلدکتر نویرییکی از واقعیتهای جامعه ما درگیری و چالشهایی هستند که بعضی از فرزندان ما، عزیزان و همشهریان ما با حفظ بقا و ادامه زندگی خود دارند.در این پادکست به منظور افزایش آگاهی و…

خودکشی و پروتکل پیشگیری و مدیریت آن

گروه های مربوطه تهدید به خودکشی اقدام به خودکشی خودکشی انجام شده مقدمه: خودکشی یکی از بدترین و عمیق ترین آنواع (تراما) آسیب هاست. نه تنها درد و سوگ حاصله بر بازماندگان و خود فرد با شدت و عمقی غیر قابل توصیف تحمیل…