مرور برچسب

دانشگاه

بهترین روش مطالعه و یادگیری دروس دانشگاهی

بهترین روش مطالعه و یادگیری دروس دانشگاهی آیا میدانستید: روش مطالعه و یادگیری دروس دانشگاهی با مقطع دبیرستان و‌راهنمایی تفاوت بسیار زیادی دارد. بدلیل همین تفاوت تعدادی از دانشجویان، موفق به پاس کردن همه واحدهای برداشته شده نشده و یا حتی…