مرور برچسب

درمان افراد عقده ای

عقده ای بودن

عقده ای بودن http://tebberavan.com/wp-content/uploads/2019/08/oghdehhh.mp3تعريف عقده های روانی: گره ها و طرح واره های منفی و خشک و غیر قابل انعطافی که فرد مبتلا را در شرایط احساسی و رفتاری بیمارگونه ای قرار داده و تمامی ذهن و قوای…