مرور برچسب

دلایل خودکشی نوجوانان

خودکشی و علائم خودکشی | پیشگیری و راه حل

خودکشی و علائم خودکشی | پیشگیری و راه حلدکتر نویرییکی از واقعیتهای جامعه ما درگیری و چالشهایی هستند که بعضی از فرزندان ما، عزیزان و همشهریان ما با حفظ بقا و ادامه زندگی خود دارند.در این پادکست به منظور افزایش آگاهی و…