مرور برچسب

دوره غلبه بر مقاومت به تغییر

دوره غلبه بر مقاومت به تغییر

مقاومت به تغییر، پدیده ای در همه ماهایی که قادر‌ به تغییر و پیشرفت نیستیم 6 تکنیک  غلبه بر مقاومت به تغییرمبانی جلسات :جلسه اول: الگوی زجر کشیدن جلسه دوم:  الگوی اضطراب زایی جلسه سوم: الگوی خودفریبی جلسه چهارم: الگوی عدم مشارکت…

مهلت تخفیف تا پایان شهریور     –  کد تخفیف   kado98

با کد تخفیف فوق دوره 440 هزار تومانی افزایش اعتماد به نفس را به مبلغ 220 هزار تومان میتوانید از لینک زیر خریداری کنید :

http://tebberavan.com/self-confident/