مرور برچسب

زور گویی

بیماری زورگویی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

دکتر نویری - کلینیک طب روان تعريف زورگویی: استفاده از خشونت فیزیکی، کلامی، و اینترنتی (مجازی) در محیط مدرسه، کار، خیابان، سرویس و فضای مجازی علیه کودک دیگر، نوجوان دیگر و بزرگسال دیگر. عناصر زورگویی:زورگو قربانی شاهدچرا…